Regulamin- dodatek  Mistrzostw Świata 2020/2021
1. Realizacja
Co roku od 2018 r. organizowana jest główna impreza Mistrzostwa Świata Dog Puller. Międzynarodowa Federacja Dog Puller (IFDP) i Federacja Dog Puller przydziela organizowanie Mistrzostw Świata (MŚ). Wspólnie wybierają i wskazują datę i miejsce Mistrzostw Świata. Oficjalne zasady IFDP funkcjonują w Mistrzostwach Świata.
2. Wybór uczestników Mistrzostw Świata oraz tworzenie drużyn krajowych
Każdy kraj formuje własną drużynę na Mistrzostwa Świata – Drużynę Narodową. Drużyna z każdego kraju składa się z maksymalnie 18 par – pies i treser. Minimalna liczba uczestników w drużynie to 3 pary.
Jeśli drużyna jest kompletna, składa się z 18 par treser + pies, pozostali uczestnicy mogą być zakwalifikowani do Mistrzostw Świata jako indywidualni uczestnicy spośród Drużyny Krajowej.
• Uczestnicy wybierają Drużynę Narodową biorąc udział w mistrzostwach wciągu roku rywalizacji. Zawody roczne zaczynają się następnego dnia po Mistrzostwach Świata i kończą się dzień przed następnymi Mistrzostwami Świata. Wyniki uczestników wpisywana są do tabeli rankingowej. Pary, które osiągnął najwyższe wyniki wybierane są do Drużyny Narodowej.
Ranking jest ogólny: Dyscyplina Puller Running + Puller Jumping
Jeśli para (pies + treser) ukończą jedynie jedną dyscyplinę w tym przypadku żeby dostać się do systemu rankingowego, muszą trenować i ukończyć obie dyscypliny (bieganie i skakanie).
• Ponadto każdy kraj przeprowadza kwalifikacje ( jeden lub więcej w zależności od kraju). Pary, które zdobędą największą liczbę punktów wybierane są do Drużyny Narodowej. Największą liczbą punktów to 2 punkty obliczane przez zsumowanie miejsc zdobytych przez uczestnika w obu dyscyplinach.
3. Na Mistrzostwach Świata przyznawane są tytuły w następujących kategoriach:
• Małe
• Średnie
• Duże
• Pracujące
• Olbrzymie i Miniaturowe ( od 15 psów z każdej kategorii)
4. Na Mistrzostwach Świata tytuł Multichampion jest przyznawany w każdej kategorii. Multichampion obliczany jest przez zsumowanie miejsc, które uczestnik zdobył w każdej kategorii ( dyscyplina Puller Running oraz Puller Jumping). Największym możliwym wynikiem do zdobycia są 2 punkty.
5. Każdego roku na Mistrzostwach Świata wybierane jest stanowisko Challenge Cup Drużyny Narodowej. Challenge Cup otrzymuje Drużyna Narodowa, która zdobyła największą liczbę punktów przez zsumowanie podium uczestnika z ich Drużyny Narodowej. Liczba punktów zsumowana przez wielkość zajętego miejsca ( pierwsze, drugie, trzecie), które zdobył uczestnik w drużynie w każdej konkurencji i kategorii + tytuł Multichampion ( Tytuł Multichampion liczony jest tylko w dyscyplinie, która jest reprezentowana przez całą Drużynę Krajową).
• 1 miejsce – 3 punkty
• 2 miejsce – 2 punkty
• 3 miejsce – 1 punkt
• Tytuł Multichampion – 3 punkty
              Regulamin Mistrzostw Świata obowiązuje od dnia 5 października 2020 roku
              Prezydent Międzynarodowej Federacji Dog Puller : Petrenko Varvara

Facebook profilu Puller
Kup puller
Instagram
Facebook

ZAWODY-informacje 

DOG PULLER

Puller dla psa - wyłączny dystrybutor na Polskę

PULLER DLA PSA - DOG FITNESS TOOL

STRONA GŁÓWNA

ZOSTAŃ PARTNEREM!

GDZIE KUPIĆ?

TRENUJ Z PSEM!

DLACZEGO PULLER?

Skontaktuj się z nami
501 340 763
pullershop@gmail.com

Copyright © 2018 puller.shop.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Puller.Shop.Official