Regulamin- dodatek  Mistrzostw Świata 2020/2021

1. Realizacja

Co roku od 2018 r. organizowana jest główna impreza Mistrzostwa Świata Dog Puller. Międzynarodowa Federacja Dog Puller (IFDP) i Federacja Dog Puller przydziela organizowanie Mistrzostw Świata (MŚ). Wspólnie wybierają i wskazują datę i miejsce Mistrzostw Świata. Oficjalne zasady IFDP funkcjonują w Mistrzostwach Świata.

2. Wybór uczestników Mistrzostw Świata oraz tworzenie drużyn krajowych

Każdy kraj formuje własną drużynę na Mistrzostwa Świata – Drużynę Narodową. Drużyna z każdego kraju składa się z maksymalnie 18 par – pies i treser. Minimalna liczba uczestników w drużynie to 3 pary.

Jeśli drużyna jest kompletna, składa się z 18 par treser + pies, pozostali uczestnicy mogą być zakwalifikowani do Mistrzostw Świata jako indywidualni uczestnicy spośród Drużyny Krajowej.

• Uczestnicy wybierają Drużynę Narodową biorąc udział w mistrzostwach wciągu roku rywalizacji. Zawody roczne zaczynają się następnego dnia po Mistrzostwach Świata i kończą się dzień przed następnymi Mistrzostwami Świata. Wyniki uczestników wpisywana są do tabeli rankingowej. Pary, które osiągnął najwyższe wyniki wybierane są do Drużyny Narodowej.

Ranking jest ogólny: Dyscyplina Puller Running + Puller Jumping

Jeśli para (pies + treser) ukończą jedynie jedną dyscyplinę w tym przypadku żeby dostać się do systemu rankingowego, muszą trenować i ukończyć obie dyscypliny (bieganie i skakanie).

• Ponadto każdy kraj przeprowadza kwalifikacje ( jeden lub więcej w zależności od kraju). Pary, które zdobędą największą liczbę punktów wybierane są do Drużyny Narodowej. Największą liczbą punktów to 2 punkty obliczane przez zsumowanie miejsc zdobytych przez uczestnika w obu dyscyplinach.

3. Na Mistrzostwach Świata przyznawane są tytuły w następujących kategoriach:

• Małe

• Średnie

• Duże

• Pracujące

• Olbrzymie i Miniaturowe ( od 15 psów z każdej kategorii)

4. Na Mistrzostwach Świata tytuł Multichampion jest przyznawany w każdej kategorii. Multichampion obliczany jest przez zsumowanie miejsc, które uczestnik zdobył w każdej kategorii ( dyscyplina Puller Running oraz Puller Jumping). Największym możliwym wynikiem do zdobycia są 2 punkty.

5. Każdego roku na Mistrzostwach Świata wybierane jest stanowisko Challenge Cup Drużyny Narodowej. Challenge Cup otrzymuje Drużyna Narodowa, która zdobyła największą liczbę punktów przez zsumowanie podium uczestnika z ich Drużyny Narodowej. Liczba punktów zsumowana przez wielkość zajętego miejsca ( pierwsze, drugie, trzecie), które zdobył uczestnik w drużynie w każdej konkurencji i kategorii + tytuł Multichampion ( Tytuł Multichampion liczony jest tylko w dyscyplinie, która jest reprezentowana przez całą Drużynę Krajową).

• 1 miejsce – 3 punkty

• 2 miejsce – 2 punkty

• 3 miejsce – 1 punkt

• Tytuł Multichampion – 3 punkty

              Regulamin Mistrzostw Świata obowiązuje od dnia 5 października 2020 roku

              Prezydent Międzynarodowej Federacji Dog Puller : Petrenko Varvara


B2B

Facebook profilu Puller
Kup puller
Instagram
Facebook

ZAWODY-informacje 

DOG PULLER

Puller dla psa - wyłączny dystrybutor na Polskę

PULLER DLA PSA - DOG FITNESS TOOL

STRONA GŁÓWNA

ZOSTAŃ PARTNEREM!

GDZIE KUPIĆ?

TRENUJ Z PSEM!

DLACZEGO PULLER?

Skontaktuj się z nami
501 340 763
pullershop@gmail.com

Copyright © 2018 puller.shop.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Puller.Shop.Official