Tłumaczenie : Kacper Śniadała

B2B

Facebook profilu Puller
Kup puller
Instagram
Facebook

ZAWODY-informacje 

DOG PULLER

Puller dla psa - wyłączny dystrybutor na Polskę

PULLER DLA PSA - DOG FITNESS TOOL

STRONA GŁÓWNA

ZOSTAŃ PARTNEREM!

GDZIE KUPIĆ?

TRENUJ Z PSEM!

DLACZEGO PULLER?

Regulamin -dodatek Mistrzostwa Świata DOG PULLER 2020  - Wroclaw

DOG PULLER 

Regulamin zawodów wersja 2020
 

DOG PULLER

      jest psim sportem opierającym się na ćwiczeniach z Pullerem. Obejmuje dwie dyscypliny: bieganie (Running) oraz skakanie (Jumping).

 

Wybór miejsca konkurencji oraz zasady oceniania:

 

 • Boisko, pole rozgrywek ma minimalne rozmiary 50 x 15 metrów i jest przeznaczone dla zawodów Dog Puller.

 • Pole jest wyznaczone według schematu poniżej. Trzy jednakowe obszary 10 x 10 metrów w centrum pola

 • Dyscyplina Puller Running ( bieganie ) odbywa się na polu z następującym porządkiem:

 • Obszar chwytania Pullera nie może być krótszy niż 7 metrów. Nie jest to oceniane oraz zaznaczone.

 • Dyscyplina Puller Jumping odbywa się w kwadracie ( 10 x 10) w zaznaczonym polu.

 • Pole rozgrywek musi być oznaczone za pomocą piasku, trocin, specjalną farbą , taśmą lub nietoksycznym barwnikiem i może być dodatkowo odgrodzone za pomocą taśmy dookoła granicy, obrzeża ( Strefa łapania Pullera nie powinna być oznaczona).

 • Narożniki kwadratu są oflagowane lub oznaczone za pomocą pachołka.

 • Nawierzchnia boiska musi być płaska, sucha i nie zbyt twarda. Poza tym nie powinna mieć dziur, wyboi, wzniesień i innych nieregularności.

 • Pole które jest pokryte betonem, asfaltem, żwirem, kruszywem, gumą używaną do sportowych boisk, płytami ceramicznymi czy temu podobnymi nie nadaje się do tych dyscyplin.

 

Sędziowie:

 • Jedynie certyfikowani sędziowie są dopuszczeni do sędziowania zawodów. Certyfikowany sędzia jest osobą, która ukończyła seminarium, część praktyczną, część teoretyczną i  posiada sędziowski Certyfikat Dog Puller na poziomie przynajmniej regionalnym.
 • Jury w zawodach składa się z przynajmniej z 3 certyfikowanych sędziów.
 •  Każdy z sędziów podczas zawodów musi mieć dokument, gdzie przedstawione są rezultaty  każdego zawodnika, każda dyscyplina jest notowana. Dokument musi być oznaczony przez sędziego- Imię, nazwisko, data, numer strony.
 • Głównym sędzią konkursu jest jedna osoba z sędziów, wybrana ze względu na jego obiektywność, autorytet oraz doświadczenie w tym rodzaju sportu.
 • Boczni sędziowie są dwoma sędziami, którzy pracują w strefie łapania w dyscyplinie Puller Running (bieganie), natomiast  w dyscyplinie Puller Jumping(skoki) liczą skoki razem z sędzią głównym.
 • W dyscyplinie Puller Running, dwóch bocznych sędziów wychwytuje każdy szczegół i rozwiązuje kontrowersyjne sytuacje.
 • Sędzia czasowy jest osobą, która używa zegara lub stopera do mierzenia czasu podczas występu par. Czas startuje po wyraźnym sygnale od tresera - podwójnym klaśnięciu Pullera w Puller.
 • Sędziowie mogą włączyć więcej osób do pomocy: ich obowiązki są wyznaczane przez sędziego głównego.
 • Główny sędzia zajmuje pozycje w centralnym obszarze - Obszarze startu.
 • Główny sędzia upewnia się czy przewodnik/zawodnik nie nadepnie lub nie przekroczy linii pola startu rzucając Puller, notuje łapanie i powroty pullera do strefy startowej. Również otrzymuje sygnały( podniesienie ręki w przypadku poprawnego złapania Pullera lub skrzyżowane ręce w przypadku niepoprawnego chwytu lub nie złapania) do sędziów bocznych.
 • Podczas dyscypliny Puller Running (bieganie) boczni sędziowie z najbliższej Strefy rozbiegu ( lewej i prawej od strefy centralnej – strefy startu) obserwują czy Puller dotknął ziemi przed złapaniem przez psa, w której strefie i jakim sposobem został złapany przez psa. W przypadku poprawnego złapania w strefie łapania boczny sędzia pokazuje sygnał sędziemu głównemu- podniesienie ręki. W przypadku złego chwytu lub nie złapania- krzyżuje ręce. Boczni sędziowie wykonują notatki w przypadku złapania lub nie złapania w swoich dokumentach.
 • Główny sędzia i sędziowie pomocniczy liczą skoki. Jeden z sędziów liczy skoki psa z chwytaniem Pullera w zęby z wybiciem od ziemi z dwóch łap, natomiast inny sędzia liczy skoki psa z chwytaniem pullera w zęby z wybiciem się z czterech łap. Trzeci sędzia podlicza wszystkie uzyskane wyniki podczas konkurencji. Każdy sędzia trzyma swoją kartkę , gdzie wyniki z każdej konkurencji są notowane.

 • Sędziowie biorą pod uwagę sportowy styl pracy, ale zaliczane  będą jedynie widoczne skoki z poprawnym chwytem.

 • Wszystkie kartki wypełniane przez sędziów podczas zawodów zostają dostarczone do sędziego głównego, gdy zawody dobiegną końca. Główny sędzia zbiera wszystkie kartki wraz ze swoją , omawia kontrowersje z sędziami bocznymi i podejmuje decyzje o przyznaniu miejsc/nagród.
 • Wynik zawodów powinny być zebrane w pojedynczy arkusz i  opublikowany publiczności w czasie nie dłuższym niż siedem dni po zawodach.
 • Wszystkie wyniki mistrzostw są podawane Głównej Federacji Dog Puller w danum kraju i wpisywane są do krajowego rankingu.  

 

 

 

 

Puller Running / Bieganie:

 

 • Czas występu - 90 sekund. Liczba rzutów jest nieograniczona. Używane są dwa Pullery.
 • Konkurencja par psa i przewodnika rozpoczyna się w strefie centralnej - strefie startowej.
 • Odliczanie czasu rozpoczyna się po tym jak przewodnik widocznie uderzy dwa razy jednym pullerem o drugi (wykona podwójne klaśnięcie Pullerami)
 • Występ polega na naprzemiennym rzucaniu Pullerami, w różnym kierunku i łapaniu przez psa Pullera w strefie łapania, i przynoszenia do strefy startowej. Przewodnik rzuca Puller naprzemiennie, za każdym razem w inną stronę.
 • Puller jest obręczą, która obraca się i porusza względem powierzchni, więc obręcz i powierzchnia pola muszą mieć styczność.
 • Puller jest w ruchu póki obręcz całkowicie nie upadnie na pole, na jedną strone (jeśli obręcz Pullera zatrzyma się - jest to równoważne z upadkiem Pullera. ) Puller, który stoi nieruchomo, leży na jednej stronie, ale zostaje wprawiony w ruch przez psa lub inną zewnętrzną siłę nie może być uznane za złapanie w ruchu.
 • Po rzucie ze strefy startowej Puller musi przynajmniej raz dotknąć podłoża zanim zostanie złapany przez psa.
 • Puller, który został rzucony ze strefy startowej, musi przekroczyć linię zaznaczoną flagami lub pachołkami pomiędzy strefą biegu i strefą łapania.
 • Po rzucie Pullerem opiekun może opuścić strefę startu bez żadnych kar/ konsekwencji.
 • Rzut zostaje uznany jeśli jest wykonany przez opiekuna jedynie w strefie startowej/ze strefy startowej.
 • Pies powinien upuścić Puller na ziemię lub oddać go opiekunowi w strefie startowej
 • Występ kończy się po 90 sekundach. Jeśli opiekun zdoła rzucić Puller przed upływem czasu, punkt będzie zdobyty w przypadku poprawnego złapania i powrotu do strefy startowej pomimo upływu regulaminowego czasu podczas powrotu czy połowu Pullera przez psa.

 

Punktacja w dyscyplinie Puller Running/Bieganie

 • Jeśli pies złapie toczący się Puller po 10 metrach oznaczonej strefy biegu czyli w strefie połowu i powróci do strefy startowej- 1 punkt
 • Jeśli pies opuści strefę startową przed podwójnym klaśnięciem w pullery i czas zacznie być odliczany w dalszym złapaniem pullera – 0 punktów
 • Jeśli pies złapie puller, bez jednego kontaktu z powierzchnią pola – 0 punktów
 • Jeśli pies podniesie nie ruszający się puller – 0 punktów
 • Jeśli Puller zostanie złapany  w strefie biegania/rozbiegu – 0 punktów
 • Jeśli Puller zostanie upuszczony przez psa po złapaniu za strefą startową – 0 punktów
 • Jeśli Puller dotknie ziemi po prawidłowym złapaniu , wypadnie z pyska psa – 0 punktów
 • Jeśli Puller nie przekroczy linii pomiędzy strefą biegu i strefą łapania zaznaczoną flagami lub pachołkami – 0 punktów
 • Jeśli opiekun nadepnie lub przekroczy linię strefy startowej podczas rzutu Pullerem – 0 punktów
 • Jeśli ten sam Puller zostanie rzucony dwa razy z rzędu. Drugi rzut – 0 punktów
 • Jeśli Puller zostanie rzucony dwa razy z rzędu w tym samym kierunku, drugi rzut – 0 punktów

Punktacja w dyscyplinie Puller Running/Bieganie dla szczeniaków

 • Jeśli pies złapie kręcący się puller po 10 metrach oznaczonej strefy biegu i powróci do strefy startowej- 1 punkt
 • Jeśli pies opuści strefę startową przed podwójnym klaśnięciem w pullery  czas zacznie być odliczany od kolejnego złapania pullera – 0 punktów
 • Jeśli pies złapie puller, bez jednego kontaktu z powierzchnią pola – 0 punktów
 • Jeśli pies podniesie nieruchomy Puller i przyniesie go do strefy startowej – 1 punkt
 • Jeśli Puller zostanie upuszczony przez psa po złapaniu za strefą startową – 0 punktów
 • Jeśli Puller zostanie upuszczony przez psa po złapaniu go za strefą startową, ale zostanie skutecznie przyniesiony do strefy startowej – 1 punkt
 • Jeśli Puller dotknie ziemi po poprawnym złapaniu, wypadnie psu z pyska , ale zostanie skutecznie przyniesiony do strefy startowej – 1 punkt
 • Jeśli Puller nie przekroczy oddzielonej linii pomiędzy strefą biegu i strefą łapania zaznaczoną flagami lub pachołkami – 0 punktów
 • Jeśli opiekun nadepnie lub przekroczy linię strefy startowej podczas rzutu Pullerem – 0 punktów
 • Jeśli ten sam Puller zostanie rzucony dwa razy z rzędu. Drugi rzut – 0 punktów
 • Jeśli Puller zostanie rzucony dwa razy z rzędu i w tym samym kierunku, drugi rzut – 0 punktów

 

 

 

Puller Jumping/Skoki

 

 • Obszar gry przeznaczony dla tej dyscypliny- pole o wymiarach 10 x 10 metrów
 • Czas występu – 90 sekund
 • W występie używane są dwa Pullery.
 • Pies i opiekun występują w strefie 10 x 10 metrów
 • Odliczanie czasu następuje po wykonaniu przez opiekuna wyraźnego uderzenia o dwa Pullery     ( podwójne klaśniecie o Pullery)
 • Występ polega na naprzemiennym łapaniu jednego z Pullerów przez psa z oderwaniem dwóch lub czterech łap od ziemi. Podczas łapania Puller musi pozostać w ręce opiekuna. Puller  może być wypuszczony z ręki tylko po skutecznym złapaniu.
 • Pies musi wyraźnie pokazać zmianę lewej/prawej pozycji ciała podczas zmiany Puller.
 • Podczas występu pies musi wykonywać głównie poziome skoki z wyraźnie widocznym ruchem w kierunku Pullera
 • Opiekun i pies muszą ograniczać się w ruchu w strefie 10x 10 metrów.
 • Opiekun może klęczeć na kolanach podczas występu, ale żadna część ciała nie może być użyta jako przeszkoda dla psa.
 • W przypadku użycia jakiejkolwiek części ciała jako przeszkoda, sędziowie mogą wskazać karę dla pary: od podzieleniu uzyskanej liczby punktów przez 2, do dyskwalifikacji włącznie w tej dyscyplinie.
 •  Informacje o zasadach oceniania są podawane przed startem dyscypliny.

Punktacja w dyscyplinie Puller Jumping/Skoki

 • Pies musi wykonać tak dużo skoków ze złapaniem Pullera jak to jest możliwe w czasie 90 sekund
 • Skok z chwytem i oderwaniem od ziemi dwóch łap- 1 punkt
 • Skok z chwytem i oderwaniem od ziemi czterech łap- 2 punkty
 • Skok bez chwytu Puller- 0 punktów
 • Skok bez widocznego złapania Pullera – 0 punktów
 • Pionowy skok bez czystej zmiany lewej/prawej pozycji ciała - 0 punktów
 • Pionowy skok bez czystego, widocznego ruchu w kierunku Pullera - 0 punktów
 • Chwyt bez skoku( wybicie się z co najmniej dwóch łap) – 0 punktów
 • Nadepnięcie lub przekroczenie przez opiekuna zaznaczonej strefy występu- 0 punktów
 • Jeśli pies złapie dwa razy ten sam Puller podczas występu, drugi chwyt- 0 punktów
 • Jeśli pies nie złapie podanego Pullera  i dostanie kolejną możliwość złapania - do momentu skutecznego chwytu Pullera- wyniki uzyskane są według powyższych zasad.
 • Nieoczywisty chwyt Pullera, słaby chwyt Pullera przez psa nie całym pyskiem – 0 punktów

Każdy pies w zależności od rasy, wieku i swoistych cech, posiada indywidualny nacisk, siłę i styl chwytania Pullera, które są uważane za prawidłowe.

 

 

Przykłady poprawnego chwytu Pullera

 

 

Punktacja w dyscyplinie Puller Jumping/Skoki dla szczeniaków

 • Pies musi wykonać tak wiele skoków lub zmian z chwytem w pysk jak to jest możliwe.
 • Skok z chwytem Pullera i wybiciem się z dwóch łap – 2 punkty
 • Zmiana Pullera z chwytem -1 punkt
 • Skok bez chwytu – 0 punktów
 • Zmiana Pullera bez chwytu – 0 punktów
 • Chwyt bez skoku ( oderwaniu co najmniej dwóch łap od ziemi) / bez zmiany Puller – 0 punktów
 • Jeśli opiekun nadepnie lub przekroczy zaznaczone pole 10 x 10 metrów – 0 punktów

 

 • Jeśli pies chwyci ten sam Puller dwa razy z rzedu, drugi chwyt – 0 punktów
 • Jeśli pies nie złapie Pullera, dostanie kolejną możliwość i następną aż do momentu skutecznego chwytu Pullera- wyniki uzyskane są według zasad ogólnych.

 

Podział według kategorii:

Psy podzielone są na kategorie według ich wieku oraz wzrostu.

 • Puppy/Szczeniaki - psy w wieku od 3 do 12 miesięcy
 • Mini/Małe - psy do 35 cm w kłębie
 • Midi/Średnie - psy od 35 cm do 45 cm w kłębie
 • Maxi/Duże Psy - od 45 cm w kłębie
 • Drive/Kategoria wyścigowa (pracująca) – szybkie psy takiej rasy jak Border Collie, Kelpie i zmieszane, których rasa jest przeznaczona dla sportu
 • Heavyweight /Olbrzymia  wagi ciężkiej -  Moloss i inne psy, które ze względu na rasę i cechy fizyczne nie są w stanie rozwinąć dużych prędkości i zwinności w porównaniu z innymi kategoriami.
 • Veteran /Weterani- psy w wieku od 8 lat plus 1 dzień życia we wszystkich rozmiarach.
 • Psy kilku ras mogą być sklasyfikowane przez sędziów do „Duży psów” lub „ Dużego wzrostu” w zależności od budowy ciała
 • Dla definicji psich kategorii 3 sędziów musi mierzyć psy , każdy sędzia wykonuje pomiar psa. Wynik jest średnią wartością z trzech pomiarów
 • Mierzenie psów wykonywane jest na maksymalnie płaskiej powierzchni. Pies stoi swobodnie na 4 nogach. Pomiar psa rozpoczyna się od najwyższego punktu łopatki do powierzchni na której stoi pies. Przykład mierzenia można zobaczyć na ilustracji:


 
   
 

 

 

Kategorie Olbrzymia i Weteranów jest tworzona kiedy jest w niej co najmniej 7 psów w jednej kategorii. W przypadku mniejszej liczby uczestników, kategorie są mieszane następująco:

 • Maxi/Duże + Heavyweight /Olbrzymie
 • Weterani zgodnie ze wzrostem.

 

Przeprowadzenie zawodów:

 • W każdej kategorii, sportowiec jest upoważniony do występu z nie więcej niż dwoma psami.
 • W każdej kategorii, jeden pies może wystąpić tylko z jednym opiekunem.
 • W każdej dyscyplinie, tylko jeden sportowiec i jeden pies są na polu podczas ich występu.
 • Jedynie Puller od Firmy COLLAR jest dopuszczony do użytku.
 • Psy z kategorii „Małej/Mini” i „Średniej/Midi” nie są dopuszczone do rozgrywki z  Micro Pullerem
 • Psy z kategorii „Dużej/Maxi” i „Pracującej/ Drive” są niedopuszczone do występu z Mini i  Micro Pullerem.
 • Psy z kategorii „Olbrzymiej/ Heavyweight” są niedopuszczone do występu z Mini, Midi i  Micro Pullerem.
 • Psy z kategorii „Szczeniak/Puppy” są upoważnione do korzystania z Pullera w dowolnym rozmiarze.
 • Psy z kategorii „Weteran/ Veteran” są upoważnione do używania Pullera według ich wzrostu.
 • Psy poniżej 5 kg mogą występować  na standardowym polu z Micro Pullerem.
 • Jeden zestaw Pullerów (2 obręcze) muszą być używane podczas występu.
 • Liczba punktów za każdy rzut, skok i całkowitą sumę punktów za występ są ustanawiane obiektywnie przez Głównego sędziego i nie mogą być podważane przez sportowca.
 • Widzom, fotografom oraz prasie nie wolno wchodzić na boisko podczas występów par sportowych.

Wyznaczenie zwycięzcy wśród uczestników z taką samą liczbą punktów:

 • Dogrywka jest dopuszczalna tylko dla par z taką samą liczbą punktów, w zależności od dyscypliny, w której uczestniczy mają taką samą liczbę punktów
 • Dogrywka, jeśli jest potrzeba, odbywa się osobno w każdej kategorii i dyscyplinie.
 • Dogrywka odbywa się tylko w celu ustalenia miejsc nagradzanych ( pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, chyb ze jest edycja specjalna.)
 • Wznowienie gry w dyscyplinie Puller Running/Bieganie: Wykonanie trzech rzutów z łapaniem i powrotem w jak najkrótszym czasie. Odliczanie czasu rozpoczyna się po podwójnym klaśnięciu o Pullery. Po tym momencie para musi wykonać trzy rzuty Pullerem zgodnie z zasadami dyscypliny Puller Running w najkrótszym czasie. Czas zostaje zatrzymany kiedy pies przekroczy linię strefy startowej co najmniej jedną łapą, powracając z Pullerem po trzecim rzucie.
 • Para z lepszym wynikiem wygrywa. W przypadku takiego samego wyniku wygrywa para z krótszym czasem.
 • Dogrywka w dyscyplinie Puller Jumping/Skoki: Wykonanie 10 skoków z chwytem Puller w pysku. . Odliczanie czasu rozpoczyna się po podwójnym klaśnięciu o Pullery. Po tym momencie pies musi wykonać 10 skoków z chwytem Pullera pyskiem. Czas zatrzymuje kiedy pies wyląduje po dziesiątym skoku.
 • Para z wyższym wynikiem wygrywa. W przypadku takiego samego wyniku wygrywa para z krótszym czasem.

 

Kategorie mistrzowskie:

 • Mistrzostwa wojewódzkie – co najmniej 25 uczestników ( oparte na rywalizacji par: człowiek + pies)
 • Mistrzostwa krajowe – co najmniej 35 uczestników, z których 10 pochodzi z innego miasta, województwa itd.
 • Mistrzostwa międzynarodowe – co najmniej 50 uczestników, z których 10 pochodzi z innego kraju/ krajów.

Zawody rankingowe i roczne:

 • Zawody roczne z każdej federacji, w każdym kraju rozpoczynają się nie wcześniej niż następnego dnia, ale nie później niż 30 dni po Mistrzostwach Światach i kończą się jeden dzień przed nimi.
 • Punkty każdego uczestnika po wszystkich mistrzostwach są wpisywane do tabeli rankingowej. Ranking jest ogólny: Puller Running + Puller Jumping. Jeśli aktywna para (opiekun i pies) występują jedynie w jednej dyscyplinie, powinni trenować i występować w obu dyscyplinach by być uwzględnionym  w rankingu.
 • Ranking składa się z dwóch części:
 1. Punkty zasadnicze

Punkty są przyznawane jedynie za podium otrzymywane przez pary występujące w obu dyscyplinach:

 • 1 miejsce – 31 punktów
 • 2 miejsce – 22 punkty
 • 3 miejsce – 13 punktów

Ponadto do wyników dodaje się dodatkowe punkty zależne od kategorii mistrzowskiej i liczby uczestników:

 • Mistrzostwa wojewódzkie od 25 uczestników +2 punkty
 • Mistrzostwa wojewódzkie od 35 uczestników +3 punkty
 • Mistrzostwa wojewódzkie od 45 uczestników +4 punkty
 • Mistrzostwa krajowe +5 punktów
 • Mistrzostwa międzynarodowe + 10 punktów
 • Mistrzostwa wyjazdowe ( inne miasto, inne województwo, inny kraj) + 5 punktów do ostatecznego wyniku

 

 

 

 

 

 1. Punkty finałowe:

Zdobyte punkty są obliczone ze wzoru:

Punkty podstawowe x (mnożone) punkty zdobyte w dyscyplinie ÷ (dzielone) Krajowy rekord w tej dyscyplinie. Obliczona wartość jest zaokrąglana do całości. Jeśli krajowy rekord nie został ustalony wcześniej w pierwszych mistrzostwach roku, wynikiem powinny być maksymalne punkty (punkty zwycięzcy).

Jeśli na krajowych mistrzostwach rekord został pobity, nowy wynik obliczany jest na następnych mistrzostwach.

 • Każdy kraj organizuje kwalifikacje – mistrzostwa testowe/próbne ( jedno lub więcej w zależności od kraju). Aktywna para, która uzyska najlepszy wynik zajmuje miejsce w zespole krajowym. Najlepszy wynik jest równy 2 punktom i obliczany przez sumowanie podium z każdej dyscypliny.

Błędy, Wykroczenia, dyskwalifikacje

 • Sportowiec ma prawo do wymiany zniszczonego Pullera. Jeśli podczas występu pies zniszczy Puller, sportowiec ma prawo zamiany w każdej chwili podczas występu. Żeby to zrobić, musi podać zniszczony puller do sędziego głównego przed kontynuowaniem dalszego występu. Czas nie jest zatrzymywany w tym przypadku, a decyzja o zamianie jest podejmowana przez uczestnika. Wymienianie Pullera na zewnątrz strefy startowej jest możliwe za pozwoleniem sędziego głównego.
 • Jeśli pies zniszczy boisko w środku lub na zewnątrz granic, lecz w czasie zawodów, czas jest zatrzymywany natychmiast. Uczestnik musi natychmiast wyeliminować konsekwencje wypadku, następnie gdy uczestnik i pies są gotowi, czas jest odliczany od momentu jego zatrzymania.
 • Jeśli pies musi załatwić potrzeby fizjologiczne ( z powodu małej lub dużej potrzeby) podczas występu, czas jest zatrzymywany, występ kończy się i liczba punktów zdobytych przez parę przed incydentem jest liczona. Jeśli uczestnik nie usunie konsekwencji przypadku fizjologicznego para może być zdyskwalifikowana z konkurencji.
 • Psy podczas rui są dopuszczane do zawodów. W takim przypadku para występuje po wszystkich uczestnikach, kiedy wszystkie dyscypliny zostaną ukończone. Termin rui określa się od pierwszego do trzydziestego dnia włącznie.
 • Jeśli uczestnik ukryje fakt rui swojego psa przed sędziami , para może być zdyskwalifikowana.
 • Chore psy lub w ciąży( po 5 tygodniu ciąży) nie mogą brać udziału w zawodach.
 • Udział psów z rozwojową lub strukturalną wadą (włączając nabytą), który nie stwarza problemu dla psa lub uczestnika podczas występu ( nie występuje ryzyko urazu) i nie mają innych problemów zdrowotnych są  dopuszczone. Dopuszczenie jest wydawane przez sędziego głównego na miejscu.
 • Złe traktowanie psa podczas wydarzenia, obraźliwy  język, otwarta wrogość do innych uczestników, jak również bycie pod wpływem alkoholu na polu będą karane dyskwalifikacją
 • Psy z elektryczną obrożą , kolczatką, szelkami i każdym przeszkadzającym elementem ubioru nie będą dopuszczone do rywalizacji.
 • Zabronione jest wspieranie/zachęcanie psa za pomocą jedzenia podczas występu
 • Jedynie Puller może znaleźć się w ręku uczestnika podczas występu jak również w strefie startowej.
 • Jedynie występująca para: człowiek -  pies oraz sędziowie mogą stać na polu podczas występu. Nikt nie może celowo dotknąć psa lub Pullera podczas występu, za wyjątkiem opiekuna. Wykroczenia i konsekwencje są podejmowane przez decyzję głównego sędziego zawodów i wykonywanie dalszych decyzji jest również ustalane przez niego.
 • Agresja psa jest nietolerowana na zawodach. Jeśli pies pokaże agresją w kierunku człowieka lub innego psa i  zostanie to dostrzeżone przez sędziego głównego (przed, w trakcie lub po zawodach, lecz przed tym jak ceremonia nagrodzenia dobiegnie końca) pies i uczestnik zostają zdyskwalifikowani, ich wynik jest równy 0
 • Dyskusja z sędziami, podważanie wyników i odwołania się, są zabronione w każdej sytuacji.

 

 

 

Zasady bezpieczeństwa:

 • Rzut Pullera z góry, zza ucha. Najbardziej odpowiednie jest trzymanie Pullera za pomocą trzech palców

 

 

 

 

 

 • Podczas skakania pies powinien skakać w pozycji poziomej, a nie pionowej czy wyłącznie pionowej, z lądowaniem na tylnych łapach z prostym lub nienaturalnie wygiętym grzbietem. Lądowanie po skoku pionowym ma niekorzystny wpływ na stawy psa. Sędziowie mają prawo zatrzymać występ, jeśli styl skoku uznają za niebezpieczny dla psa.
 • Po złapaniu Pullera przez psa nie zaleca sie gwałtownego obracania psa w powietrzu, powoduje to obciążenie w odcinku szyjnym kręgosłupa. Jeśli styl pracy będzie uznany za niebezpieczny dla psa, będzie to prowadzić do kary zależnej od decyzji sędziego.
 • Kształt Pullera chroni rękę przed przypadkowym uderzeniem i ugryzieniem, jednak Puller musi być trzymany poprawnie: nadgarstek jest skierowany ku dołowi, łokieć jest u góry. Taka  pozycja ręki podczas występu jest poprawna i bezpieczna dla opiekuna. Nadgarstek opiekuna jest zawsze kierowany w stronę psa.
 • Poprawna pozycja rąk opiekuna podczas ćwiczenia skoku jest przedstawiona poniżej:

 

Skontaktuj się z nami
501 340 763
pullershop@gmail.com

Copyright © 2018 puller.shop.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Puller.Shop.Official